czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Szanowni Państwo
2016-11-21

Szanowni Państwo, Szanowni Użytkownicy Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” w Wolsztynie...

Postanowiłem za pośrednictwem strony internetowej MSS, odnieść się w kilku aspektach do artykułu, jaki ukazał się w tygodniku „Na temat” (17.11.2016r.) pt. „Co z tą halą?” – a dotyczą one wybranych zagadnień z życia „Świtezianki”.

Dwie uwagi zawiązane z artykułem:

- wywiad (rozmowę) przeprowadził ze mną p. Roman Rzepa, a artykuł ma adnotację – Darr.

- miałem przyjemność bezpośredniej rozmowy z Redaktorem Naczelnym Tygodnika „NA Temat” – Panem Łukaszem Każmierczakiem.  Rozmowa dotyczyła artykułu jaki miałby być zamieszczony w omawianym tygodniku.  Pan Redaktor Naczelny został poinformowany przeze mnie o szerokim zakresie działań MSS Świtezianka.

- 0d dnia 8 sierpnia br. na stronie MSS „ Świtezianka” była zamieszczona informacja o wolnych terminach związanych z wynajmem obiektu (o czym redaktora tygodnika „Na temat” informowałem). Dałem w ten sposób szansę potencjalnym Użytkownikom MSS na szybką reakcję i zawarcie umów na wynajem.

W odniesieniu już bezpośrednio do artykułu w tygodniku:

- zagadnienia, o które dopytywał Pan Roman Rzepa – zdecydowanie wykraczały poza zakres moich kompetencji i funkcjonowania „Świtezianki”,

- odniosę się do wypowiedzi Pana Konrada Bugaja (uzupełnię swoją wypowiedż, której redaktor nie zamieścił w artykule, a temat został przedstawiony) .

- proponowałem Panu Prezesowi Grom-u Wolsztyn wolne wówczas terminy sobotnie na treningi grup piłkarskich; sugerowałem również przeprowadzenie kilku turniejów w okresie zimowym,

-poinformowałem Pana Konrada Bugaja, by zdecydowanie wcześniej przedstawiał swój plan organizacji zajęć sportowych w Świteziance , dając mi szansę na zabezpieczenie terminów.

Szanowni Państwo,

W sprawie wynajmu obiektu na zajęcia piłkarskie dla grupy kobiecej Grom-u Wolsztyn zgłosiła się do mnie Pani trener (niestety też za póżno) – reprezentująca wspomniany klub. Tutaj też moja propozycja dotyczyła organizacji turniejów kierowanych dla piłkarek nożnych o zasięgu ponad powiatowym, przy pełnej pomocy Pracowników MSS. Pan Redaktor Rzepa nie zamieścił tej informacji, a ja do dzisiaj nie mam żadnego sygnału ze strony Zarządzających Gromem Wolsztyn „czy jakikolwiek termin zabezpieczać na okres zimowy”.....

Co do informacji prasowej tzw.. „dziury” w terminarzu jaka powstała po seniorach KPR „Wolsztyniak” wyjaśniam:  wszystkie godziny jakie na treningi w okresie rozgrywkowym wynajmował „Wolsztyniak” zostały w pełni zagospodarowane.

I tak:

W tych godzinach z obiektu korzystają:

- dwie grupy młodzieżowe KPR Wolsztyniak (Junior, Junior Młodszy ), realizując zadania treningowe i rozgrywając swoje mecze ligowe w ramach  rozgrywek WZPR.

- kolejne godziny to realizacja zajęć piłkarskich przez dzieci skupione w Akademii Piłkarskiej Piotra Reissa (dzieci z terenu powiatu wolsztyńskiego).

- inna grupa użytkowników – to prywatni przedsiębiorcy.

Niestety....... zastąpienie regularnej I ligi w Piłce Ręcznej Mężczyzn, w której grał z powodzeniem Wolsztyniak jest niemożliwe do zrealizowania w perspektywie kilku lat. Myślę tutaj o jednej z podstawowych gier zespołowych gdzie oprócz wspomnianej piłki ręcznej zaliczam (piłkę siatkową, piłkę koszykową, piłkę nożną halową). Takiej I – ligowej oferty sportowej dla Publiczności Wolsztyńskiej – nie posiada żaden z klubów z powiatu wolsztyńskiego.

Szanowni Państwo,

Jak przedstawia się oferta Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” ?

Na ofertę wydarzeń w Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” – wpływ mają:

Samorządy (powiatowy i gminny) w zakresie realizacji lekcji wychowania fizycznego młodzieży dwóch placówek oświatowych (LO Wolsztyn, Gimnazjum nr2 Wolsztyn), na zajęcia Szkolnego Koła Sportowego. W ramach porozumień między samorządami odbywają się w MSS "Świtezianka" zawody szkolne od szczebla: szkolnego, gminnego, powiatowego po rejon leszczyński.

Na zadania w MSS, każdy z samorządów dysponuje 150-cioma godzinami (głównie przeznaczając je na imprezy o  charakterze masowym z udziałem publiczności).

Kolejna grupa mająca wpływ na ofertę Świtezianki – to : Związki Sportowe, Organizacje , Prywatni Użytkownicy, których potrzeby w zakresie Kultury w tym sportu zostają zaspakajane.

Ofertę tworzą Zarządzający MSS – kierując do potencjalnych Użytkowników własne propozycje w zakresie wynajmu i organizowanych imprez.

 

 

                                                                                              /-/ Bogusław Solnicki

Dyrektor MSS "Świtezianka"

 

 

 

 

 


 

<- powrót
Copyright © MIEJSKA SALA SPORTOWA ŚWITEZIANKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 liczba odwiedzin: 958823      online: 1