czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Obowiązek informacyjny
KLAUZULA INFORMACYJNA
2018-06-29
 
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka" w Wolsztynie.
adres: Miejska Sala Sportowa "Świtezianka" w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 10A, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 56 57, 68 384 56 56
e-mail: switezianka@powiatwolsztyn.pl 
2. Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Monika Raczkowiak, e-mail: iod.switezianka@powiatwolsztyn.pl, tel. 68 384 56 57.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez MSS "Świtezianka" w Wolsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
- wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
4. Pozyskane dane osobowe, nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Tobie:
- na podstawie art. 15 Rozporządzenia - prawo dostępu do treści danych,
- na podstawie art. 16 Rozporządzenia - prawo do sprostowania danych,
- na podstawie art. 17 Rozporządzenia - prawo do usunięcia danych,
- na podstawie art. 18 Rozporządzenia - prawo do ograniczenia przetwarzania,
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6, ust. 1, lit. a Rozporządzenia), przysługuje Tobie prawo cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

<- powrót
Copyright © MIEJSKA SALA SPORTOWA ŚWITEZIANKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 liczba odwiedzin: 1105205      online: 1