czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
REGULAMINY
Regulamin siłowni - młodzież szkolna
2010-10-05

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka”
w Wolsztynie
młodzieży szkolnej na potrzeby lekcji wychowania fizycznego
 
 
1.     Młodzież korzystająca z pomieszczenia siłowni podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych – jest pod opieką nauczyciela.
2.     Klucz od siłowni na prowadzenie zajęć lekcyjnych pobiera nauczyciel u pracownika obsługi i po zakończonych zajęciach zdaje go pracownikowi MSS.
3.     Osobą odpowiedzialną za otwarcie i zamknięcie siłowni w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych jest nauczyciel, który odpowiada również za bezpieczeństwo korzystania z przyrządów znajdujących się na wyposażeniu siłowni.
4.     W ramach jednej jednostki lekcyjnej – na siłowni może przebywać grupa do 15 osób + nauczyciel (opiekun).
5.     Za korzystanie ze sprzętu podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych odpowiada nauczyciel.
6.     W siłowni obowiązuje tylko czyste (zmienne) obuwie sportowe oraz strój sportowy.
7.     Podczas korzystania z siłowni – młodzież przebiera się w szatniach.
8.     Korzystać ze sprzętu sportowego w siłowni – należy zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno rzucać sztangami, ciężarkami, hantlami, skakankami oraz innym sprzętem.
9.     Do siłowni zakazuje się wnoszenia i spożywania jakiejkolwiek żywności.
10. Młodzież korzystająca z siłowni jest obowiązana pozostawić po sobie nienaganny porządek.
11. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać pracownikom obsługi MSS „Świtezianka”.
12. Młodzież szkolna w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych (pod nadzorem nauczyciela) – korzysta z siłowni w godz. 8.00-14.30.
13. Do przestrzegania regulaminu siłowni są zobowiązani wszyscy użytkownicy.
 
 
                                                                                                            DYREKTOR  MSS „Świtezianka”
                                                                                                                    /-/ Bogusław Solnicki
<- powrót
Copyright © MIEJSKA SALA SPORTOWA ŚWITEZIANKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 liczba odwiedzin: 1105117      online: 1